Handelsbetingelser

(Gældende fra 13. juni 2014)
(opdateret den 29. februar 2024)

Generelle oplysninger

Navn: Damp Kosten
Organisationsform: ApS
CVR. nr: 36050667
SIK ID: ECIG-STEDID-89944
Adresse: Vroldvej 32, 8660 Skanderborg
E-mail adresse: info@damp-kosten.eu
Telefonnummer: 60803324
Etableringsår: 2014

Betaling

Pt. tages der kun mod mobilepay/ paypal/konto overførsel betaling ved køb i webshop.
På lager tages der endvidere paypal og bankoverførsel.

Levering/Fragt Priser:

Post Danmark:
Pris kr. 44,00 – 93,00

GLS:
Pris kr. 38,60 – 92,80

Afhentning lager:
Gratis

 

Leveringstiden for varen – normalt 1-2 hverdage, hvis ordre er lagt inden kl. 15:30 på hverdage.
Ordre efter 15:30 fredag og weekend afsendes mandag. GLS er inden kl. 12:00 på hverdage.
Opfyldelse – Ordren bliver først gennemført,  når betaling er synlig, og kunden modtager en kvittering herfra.

Særlige vilkår

Hvis du ikke afhenter din pakke, og den så går retur til os, så på lægger vi dig udgiften for returnering og evt. gensendelse.

Reklamation

Du har 5 dage til, at sende produktet retur til os,  efter du har modtaget returporto på mail. Efter de 5 dage, vil du blive pålagt et gebyr på 200 kr. + returfragt prisen.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, såfremt produktet/produkterne er uåbnet/ubrugte.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;
a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere
forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om
en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Meddelelsen skal gives ved info@damp-kosten.eu, I din meddelelse skal du gøre os
tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret på det givet ordrenummer.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig
meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har
meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med
tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind og i den originale emballage.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 80,- DKK.
Varer undtaget fortrydelsesretten:
Alle væske baserede produkter.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 • 1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
  – Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug,
  som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende,
  der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
  – Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af
  fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler
  vedrørende udlejning af fast ejendom,
  – Opførelse af bygning,
  – Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis,
  længerevarende ferieprodukter m.v.,
  – Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
  – Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
  – Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den
  erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 • 2. Udførte ikke finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt
  med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at
  fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 • 3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et
  tydeligt personligt præg,
 • 4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 • 5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager
  ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 • 6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre
  varer ved leveringen,
 • 7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse
  og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af
  markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 • 8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos
  forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 • 9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som
  forbrugeren har brudt plomberingen på,
 • 10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for
  levering af sådanne publikationer,
 • 11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 • 12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer,
  biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud,
  når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den
  pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 • 13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er
  påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at
  vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 • 14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 • 15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på
  kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan
  forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

– du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige
årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord –
du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket
betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af
varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.
Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en
værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke
leveringsomkostninger (og retur omkostninger), uden unødig
forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget
meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling via bankoverførsel
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da
har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Damp Kosten ApS, Vroldvej 32, 8660 Skanderborg.
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på
ovenstående adresse.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.
Når du handler på damp-kosten.eu har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det
betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i
prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge
af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du
reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være
rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til:
Vroldvej 32, 8660 Skanderborg
Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for
afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Fortrudt ordre?
Har du fortrudt en ordre, vi kan ikke se, at ordren er påbegyndt betalt inden for 24 timer,  annulleres ordren automatisk, og du skal ind og genbestille denne, hvis du gerne vil købe de bestilte produkter.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Damp Kosten og opbevares i fem år,
hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af
dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der
indsamles og hvorfor.
Direktøren og sælger for Dampkosten har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på damp-kosten.eu er Hr. Kim Harder.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til damp-kosten.eu videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand,
og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
OBS! Hvis I har en aftale med eksempelvis et anmeldelsessite vil det betegnes som, at der
videregives oplysninger til tredjemand. Det skal I oplyse om her og angive, hvem I videregiver
oplysningerne til.

Som registreret hos Damp Kosten har du altid ret til at gøre indsigelse mod
registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse
rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dampkosten via e-mail info@damp-kosten.eu.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Damp Kosten ApS (info@damp-kosten.eu). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning,
kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.